Acte necesare pt dosarul de bursa sociala si bursa ajutor social ocazional, perioada de depunere

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE

“Bursă socială” si “Bursă de ajutor social ocazional”

 

·        cerere vizată de secretariatul facultăţi

·        copie certificat de naştere şi copie act identitate student

·        copie act identitate părinte/ocrotitor legal

·        copie act doveditor calitatea de ocrotitor legal

·        copii certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei

·   adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unitate din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori (în care se specifică dacă au obţinut bursă)

·  acte doveditoare privind veniturile membrilor familiei (adeverinţă de salariat, în cazul veniturilor obţinute din salarii sau asimilate salariilor)

·        cupon de pensie, în cazul pensiilor (inclusiv pentru cele de urmaş, invaliditate, etc.)

·        cupon de şomaj, în cazul veniturilor din alocaţia de şomaj

·        hotărâre judecătorească de divorţ, în cazul veniturilor din pensii alimentare

·        adeverinţă de la primărie, în cazul veniturilor agricole

·        adeverinţă de la circa financiară, în cazul veniturilor rezultate din  activităţi independente şi a cedării folosinţei bunurilor (pentru toţi membrii majori ai familiei)

·        documente legalizate care să precizeze că sunt orfani de ambii părinţi, provin din casele de copii sau din plasament familial

·        extras de cont, în cazul veniturilor din dobânzi

·      pentru membri majori ai familiei solicitantului (inclusiv studentul) care nu realizează venituri de niciun fel, se va depune declaraţie notarială  care să specifice acest lucru

·     documente medicale din care să rezulte că sunt bolnavi de TBC, şi se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV, sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular

 Nota:

Dosarele pentru bursa socială se depun la secretariatul facultăţii, în perioada 16 – 25.02.2015.

 Dosarele pentru acordarea bursei de ajutor social ocazional se depun la Compartimentul Burse şi alte drepturi financiare ale studenţilor, sala 0438, în perioada  16 – 20 februarie 2015 şi 23 – 27 februarie 2015.