Depunere dosare sociale

Conform deciziei Consiliului de Administra?ie nr. 239 / 31 august 2017, în vederea afisarii înainte de debutul anului universitar (respectiv, în data de 20 septembrie 2017, conform Calendarului Studentului) a listelor definitive, buget si taxa, pentru studentii promovati în anii II – III, înmatricula?i la studiile universitare de licenta, respectiv pentru studentii promovati în anul II, înmatricula?i la studiile universitare de masterat, pentru ob?inerea bursei sociale vor fi luate în considerare veniturile aferente lunilor iunie, iulie ?i august 2017.

 Astfel, perioada de depunere a dosarelor sociale va fi:

–       pentru pastrarea formei de finan?are, ob?inerea unei burse sociale (la secretariatele faculta?ilor): 15, 18 ?i 19 septembrie 2017;