Depunerea chitantelor RATB pt. lunile iunie si iulie 2014

Depunerea chitantelor RATB, aferente lunilor iunie si iulie 2014

Nr.crt.

FACULTATEA

DATA

ORA

1

FABBV si CIG

6, 7 oct. 2014

8 - 14

2

MAN si ADM. PUB.

8, 9 oct. 2014

8 - 14

3

CSIE si REI

10, 13 oct. 2014

8 - 14

4

COMERT si ECON.

14, 15 oct. 2014

8 - 14

5

EAM si FABIZ

16, 17oct. 2014

8 - 14

În zilele de vineri până la ora 12.00

 • Camera 0438 etaj 4  clădirea I Angelescu (Căderea Bastiliei)

• Abonamentele se decontează numai în zilele alocate fiecărei facultăţi.

 

Nota:

Pentru anul I şi II, abonamente cu data începerii valabilităţii în intervalul 16 mai - 15 iunie 2014.  

Pentru anul III,  abonamente cu data începerii valabilităţii în intervalul 16 iunie – 30 iunie 2014.