Depunerea dosarelor pentru obtinerea bursei de "ajutor social ocazional" 2015-2016, sem.I

In perioada 12-16 octombrie 2015 si 19-23 octombrie 2015 se pot depune, la sala 0438,  dosarele in vederea obtinerii bursei de "ajutor social ocazional" pentru sem. I al anului universitar 2015-2016.