Depunerea dosarelor pentru obtinerea bursei sociale

 Dosarele pentru obtinerea bursei sociale, pentru semestrul I al anului universitar 2016-2017, se depun la secretariatele facultatilor in perioada 12 - 15 septembrie 2016.