Depunerea dosarelor pentru obtinerea bursei sociale - anul I programe de licenta si anul I programe de master

Dosarele pentru obtinerea bursei sociale in semestrul I al anului universitar 2014-2015, se depun la secretariatele facultatilor in perioada 08 - 11 septembrie 2014.

Acte necesare:

Cerere vizată de secretariatul facultăţii

• Copie a certificatului de naştere şi a actului de identitate al studentului

• Copie a actului de identitate al părintelui / ocrotitorului legal

• Copie a actului care dovedeşte calitatea de ocrotitor legal

• Copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei

• Adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unitate din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori ( în care se specifică dacă au obţinut bursă )

• Acte doveditoare, privind veniturile membrilor familiei ( adeverinţă de salariat, în cazul veniturilor obţinute din salarii sau asimilate salariilor )

• Cupon de pensie , în cazul pensiilor ( inclusiv pentru cele de urmaş, invaliditate, etc.)

• Cupon de şomaj , în cazul veniturilor din alocaţia de şomaj.

• Hotărâre judecătorească de divorţ în cazul veniturilor din pensii alimentare.

• Adeverinţă de la primărie, în cazul veniturilor agricole.

• Adeverinţă de la circa financiară în cazul veniturilor rezultate din  activităţi independente şi a cedării folosinţei bunurilor.

• Documente legalizate care să precizeze că sunt orfani de ambii părinţi, provin din casele de copii sau din plasament familial.

• Extras de cont, în cazul veniturilor din dobânzi.

• Pentru membrii majori ai familiei solicitantului (inclusiv studentul), care nu realizeaza venituri de niciun fel, se va depune declaratie notariala  care sa specifice acest lucru.

• Studenţii care se află în evidenţele dispensarului studenţesc trebuie să depună certificate medicale, vizate de dispensar,  din care să rezulte că sunt bolnavi de TBC, diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorţie grave,insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV, sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular.