Depunerea dosarelor sociale

Depunerea dosarelor sociale, pentru semestrul I al anului universitar 2015-2016, la secretariatele facultatilor, pentru anii II si III de la studiile universitare de licenta si anul II de la studii universitare de masterat, are loc in perioada 22.06. - 03.07.2015