Anunt cazare octombrie 2017

 

Anunt cazare octombrie 2017

 

 

Perioada de ocupare a locului în caminele A.S.E. pentru cazarea studentilor/doctoranzilor în anul universitar 2017 – 2018 este: 26.09.2017 – 30.09.2017, orele 8.00 – 16.00.

În momentul cazarii studentii au obligatia de a prezenta administratorului de camin urmatoarele documente:

·   legitimatia de camin si contractul de cazare în original,

·   copie B.I./C.I. sau copie pa?aport pentru studen?ii/doctoranzii straini

·   chitanta în original care atesta plata regiei de camin pentru luna octombrie 2017 în valoare de:

§       250 lei – caminele C1 Agronomie, C2 Agronomie, A1 Belvedere, A2 Belvedere, A3 Belvedere, A4 Belvedere, A6 Belvedere, A7 Belvedere, A8 Belvedere, C1 Tei, Moxa D, Vitan M4B

§         450 lei – camin Occidentului, camera single

§         350 lei – camin Occidentului, camera dubla

·   sau adeverinta de copil de cadru didactic (aflat în activitate), vizata de Inspectoratul Scolar teritorial, datata dupa 11.09.2017

·   sau adeverinta eliberata de catre Directia Relatii Internationale, care atesta statutul de bursier.

 

Nu vor fi cazati studentii care prezinta debite la plata regiei de camin.

 

*) Plata regiei de camin se face prin modalitatile cunoscute de plata: card B.C.R. emis de A.S.E., prin casieriile A.S.E.-ului sau la sucursalele B.R.D.

 

Nu vor fi cazati studentii care nu prezinta chitanta care atesta plata regiei de camin pentru prima luna de cazare.

 

 

 

DIRECTIA SOCIALA