restituire diferenta regie camin 2015-2016

 

ANUNŢ

RESTITUIRE DIFERENŢĂ LA REGIA CĂMIN

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2015 - 2016

 

 

 

         În urma regularizării regiei de cămin din anul universitar 2015 – 2016, li se va restitui o diferenţa de bani achitată în plus faţă de cheltuieli studenţilor cazaţi în căminele Academiei de Studii Economice din Bucureşti:

·       prin casierie pentru studenţii care nu au comunicat un număr de cont: în perioada 19 – 21.10.2016;

Studenţii se vor prezenta cu buletinul de identitate la caseria Centrală

Program caserie:

                      - miercuri, 19.10.2016: între orele 9 - 14

                      - joi, 20.10.2016: între orele 9 - 14

                      - vineri, 21.10.2016: între orele 9 - 13.30     

·       pe card pentru studenţii cu card emis de A.S.E. sau număr de cont comunicatvirarea sumelor se face cu data de 18.10.2016

 

Pentru alte informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi prin email: 

virginia.nastase@ase.romariana.stancescu@ase.ro