Restituire diferenta regie de camin pt an univ 2014 - 2015

 

ANUNŢ

RESTITUIRE DIFERENŢĂ LA REGIA CĂMIN

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2014 - 2015

 

 

 

         În urma regularizării regiei de cămin din anul universitar 2014 – 2015, li se va restitui o diferenţa de bani achitată în plus faţă de cheltuieli studenţilor cazaţi în căminele Academiei de Studii Economice din Bucureşti:

·       prin casierie pentru studenţii care nu au comunicat un număr de cont: în perioada 21 – 23.10.2015;

studenţii se vor prezenta cu buletinul de identitate la caseria Centrală

·       pe card pentru studenţii cu card emis de A.S.E. sau număr de cont comunicat: virarea sumelor se face cu data de 22.10.2015

 

Pentru alte informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi prin email: virginia.nastase@ase.ro, mariana.pop@ase.ro

        

 

 

 

DIRECŢIA SOCIALĂ