Sărbatorile de iarna la COVASNA !

 

Sărbatorile de iarna la COVASNA !

 

 

 

            Pentru toţi angajaţii din Academia de Studii Economice din Bucureşti, care doresc rezervarea unei garsoniere la Centrul de Pregătire Profesională – Covasna, pentru a petrece sărbătorile de iarna la Covasna, aducem la cunoştinţă că pot completa cererea de rezervare (individuală sau colectivă) pe www.ase.ro  şi o pot trimite la secretariatul prorectorului de resort până la data de 10 Noiembrie 2015.

Prorectorul va aproba rezervarea  camerei (prioritatea o au angajaţii), după care această cerere va fi transmisă la Direcția Socială, unde persoana solicitantă va primi factura. Plata facturii se va face la casieria A.S.E.

            Mai multe informaţii pot fi puse la dispoziţie la numerele interioare de telefon 287 sau 540.

            Tarifele sunt: 60 lei pentru angajaţii A.S.E. şi 90 lei pentru persoanele din afara A.S.E.

            Vă mulţumim pentru înţelegere şi colaborare.