Repartie pe facultati pt depunerea chitantelor RATB in vederea decontarii - ianuarie 2015

COMPARTIMENT

BURSE SI ALTE DREPTURI FINANCIARE ALE STUDENŢILOR

 

 

REPARTIZAREA FACULTĂŢILOR

PENTRU DEPUNEREA CHITANŢELOR RATB

ÎN VEDEREA DECONTĂRII

Nr.

crt.

FACULTATEA

DATA

ORA

  1.  

F.A.B.B.V.  şi  C.I.G.

16 si 17 febr. 2015

8.00 – 14.00

  1.  

MAN.Ec. şi  Administraţie Pub. 

17 si 18  febr. 2015

8.00 – 14.00

  1.  

C.S.I.E.  şi  R.E.I

18 si 19  febr. 2015

8.00 – 14.00

  1.  

B&TU şi  ETA

19 si 20  febr. 2015

8.00 – 14.00

  1.  

E.A.M., FABIZ şi MARK

20 si 23  febr. 2015

8.00 – 14.00

 

 

 

 

 

                *In zilele de vineri programul cu publicul este pana la ora 13.

 

 

IMPORTANT! 

Studenţii de la programele de învăţământ de masterat, de la toate facultăţile, pot depune chitanţele RATB şi în zilele de 17 si 19 februarie 2015, între orele 10 – 18.

Depunerea chitanţelor RATB spre decontare, împreună cu fişierul care conţine codurile identificatoare ale fiecărei chitanţe, se face de către şeful de grupă sau înlocuitorul acestuia.

Se pot aduce chitante RATB aferente lunilor decembrie 2014 si ianuarie 2015.