Anunt cerere de oferta pentru colectare si valorificare ulei uzat

ANUNŢ

CERERE DE OFERTĂ

PENTRU COLECTARE ŞI VALORIFICARE ULEI UZAT

 

 

         Academia de Studii Economice din Bucureşti cu sediul în Piaţa Romană nr. 6, sector 1, tel.: 021/319.19.00 int. 514, intenţionează să colecteze şi să valorifice uleiul uzat provenit din prepararea hranei zilnice a studenţilor şi angajaţilor instituţiei în cele două cantine.

         Ofertele vor fi depuse la camera 5101, imobil Cihoschi din str. Stanislav Cihoschi nr. 5, sector 1, Bucureşti, în perioada 5.04.2016 – 8.04.2016, orele 900 – 1300.

Oferta va fi însoţită de următoarele documente:

1.     nota de prezentare generală a ofertantului, original

2.     statutul ofertantului, inclusiv acte adiţionale la acesta, copie certificată conform cu originalul

3.     certificat de înmatriculare, cod fiscal, copie certificată conform cu originalul

4.     certificat constatator emis de Registrul Comerţului, dacă este cazul, valabil la data depunerii ofertei

5.     dovada că este firmă abilitată şi agreată de Ministerul Mediului

6.     propunerea tehnică în original, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal sau împuternicitul acesteia, va cuprinde o descriere a activităţii şi dovada că dispune de mijloace de transport, personal şi recipienţi cu capacitate adecvată în vederea ridicării uleiului uzat de la locaţiile achizitorului

7.     oferta financiară va fi prezentată în original, semnată şi ştampilată de reprezentatul legal sau împuternicitul acestuia, şi va cuprinde preţul/l ulei uzat.