Anunt cerere de oferta pt colectare si valorificare fier, inox, lemn

 

ANUNŢ

CERERE DE OFERTĂ

PENTRU COLECTARE ŞI VALORIFICARE FIER, INOX, LEMN

 

 

 

          Academia de Studii Economice din Bucureşti cu sediul în Piaţa Romană nr. 6, sector 1, tel.: 021/319.19.00 int. 514, intenţionează să vândă deşeuri din fier, inox şi lemn provenit din dezafectarea echipamentelor scoase din uz.

          Ofertele vor fi depuse la camera 5107, imobil Cihoschi din str. Stanislav Cihoschi nr. 5, sector 1, Bucureşti, în perioada 14 - 21.12.2016, orele 9.00 - 13.00.

Oferta va fi însoţită de următoarele documente:

1.     nota de prezentare generală a ofertantului, original

2.     certificat de înmatriculare, cod fiscal, copie certificată conform cu originalul

3.     dovada că este firmă abilitată şi agreată de Ministerul Mediului

4.     oferta financiară va fi prezentată în original, semnată şi ştampilată de reprezentatul legal sau împuternicitul acestuia, şi va cuprinde preţul/kg. Preţul ofertat va cuprinde influenţa demontării echipamentelor, ridicarea şi transportul acestora din cadrul locaţiilor Academiei de Studii Economice din Bucureşti