Anunt licitatie cu strigare pt vinderea deseurilor rezultate din casare

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI

Piata Romana nr. 6, sector 1, Bucuresti

  

ANUNT LICITATIE CU STRIGARE PENTRU VINDEREA DESEURILOR DIN LEMN, FIER, INOX, BURETE (SALTEA)

 rezultate din casarea de la imobilele din cadrul Directiei Sociale

 

Academia de Studii Economice din Bucuresti cu sediul în Piata Romana nr. 6, sector 1, tel.: 021/319.19.00, intentioneaza sa tina o licitatie cu strigare pentru vânzarea deseurilor din inox, lemn, fier, burete (saltea) rezultate din casarile de la imobilele gestionate de Directia Sociala, în data de 25.09.2019, la ora 12, sala 5104 BIS., din str. Stanislav Cihoschi nr. 5, sector 1, Bucuresti. Deseurile pot fi vizionate la adresele mentionate în Anexa 1, unde se regasesc datele persoanei de contact.

Deseurile vor fi licitate ca un tot, astfel încât la finalul licitatiei va exista un singur câstigator cu care Academie de Studii Economice din Bucuresti va încheia contract.

Pretul de pornire, cu TVA:

-          fier – 0,70 lei

-          lemn – 0,30 lei

-          inox – 2,00 lei

-          burete (saltea) – 0,00 lei

Preturile licitate câstigatoare se vor calcula la valoarea totala obtinuta la vânzarea deseurilor. Ex. cant. fier x pret de pornire fier + cant. lemn x pret de pornire lemn + cant. inox x pret de pornire inox = valoare totala, astfel încât rezulta un pret mediu/deseu de 0,52 lei.

Documente de participare:

  1. certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului;  
  2. certificat de înmatriculare, cod fiscal, pentru persoanele juridice române, copie certificata conform cu originalul, sau actul de identitate pentru persoanele fizice;
  3. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) pentru toate punctele de lucru, sedii principale si secundare pentru care exista obligatii fiscale, valabile la momentul prezentarii;
  4. cazierul judiciar al operatorului economic, respectiv cazierul judiciar pentru fiecare dintre persoanele membre ale organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, respectiv persoane care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de Ministerul Justitiei – Oficiul Registrului Comertului/Actul constitutiv al operatorului economic;
  5. dovada ca este firma abilitata si agreata de Ministerul Mediului;
  6. dovada ca dispune de mijloc de transport si personal în vederea ridicarii deseurilor din locatiile vânzatorului; dezmembrarea/debitarea (unde este cazul), încarcarea, masurarea, cântarirea, transportul sunt în sarcina si responsabilitatea exclusiva a cumparatorului;
  7. împuternicire pentru persoana care va participa la licita?ie în numele firmei, însotita de copia dupa cartea de identitate, daca este cazul.

 Persoanele interesate vor depune documentele de participare la camera 5109, etaj 1, în imobil Cihoschi din str. Stanislav Cihoschi nr. 5, sector 1, Bucuresti, în perioada 18.09.2019 – 24.09.2019, între orele 900 - 1300, în plic sigilat, cu mentiunea pe plic „a nu se deschide pâna pe data 24.09.2019. ora 13”. Academia de Studii Economice din Bucuresti va analiza documentele depuse si va afisa pe site-ul http://social.ase.ro/anunturi si la camera 5109, în data de 24.09.2019, ora 16, lista cu ofertantii acceptati, excluzându-se de la participare cei care nu au prezentat în totalitate, pâna la începerea licitatiei, documentele de participare.

În caz de neadjudecare, licitatia se va relua în data de 7.10.2019, respectiv 15.10.2019, la ora 12, sala 5104 BIS, din str. Stanislav Cihoschi nr. 5, sector 1, Bucuresti.

Câ?tigatorul licitatiei este obligat sa semneze contractul de vânzare – cumparare si sa achite integral pretul adjudecat în termen de 30 zile calendaristice de la data licitatiei. Ridicarea deseurilor se va face în maxim 30 zile calendaristice.

 Relatii suplimentare despre de?eurile scoase la vânzare se pot obtine la telefon 0728.881.142., Stancescu Mariana.

 Comisia de licitatie

Ec. Mariana Vasilica Stancescu – presedinte

Ec. Aurelia Teodora Calagiu – membru

Ec. Gheorghe Nistor – secretar

Anexa 1