Anunt licitatie cu strigare vanzare deseuri fier, inox, aluminiu, lemn, plastic, sticla

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURE?TI

Pia?a Romana nr. 6, sector 1, Bucure?ti

Tel. 021/319.19.00 int. 515

 

 

ANUNT LICITATIE CU STRIGARE

PENTRU VINDEREA DESEURILOR DIN INOX, ALUMINIU, LEMN, FIER, STICLA, PLASTIC

 rezultate din casarea obiectelor de inventar sau demolari

 

Academia de Studii Economice din Bucuresti cu sediul în Piata Romana nr. 6, sector 1, tel.: 021/319.19.00, intentioneaza sa tina o licitatie cu strigare pentru vânzarea deseurilor din inox, aluminiu, lemn, fier, sticla, plastic rezultate din casarea obiectelor de inventar sau demolari, în data de 4.06.2018, la ora 9, sala Cantina Cihoschi, din str. Stanislav Cihoschi nr. 5, sector 1, Bucure?ti. Deseurile pot fi vizionate la locatiiile prezentate în Anexa 1.

Deseurile vor fi licitate ca un tot, astfel încât la finalul licitatiei va exista un singur câstigator cu care Academie de Studii Economice din Bucuresti va încheia contract.

Pretul de pornire, cu TVA:

-          inox – 4,40 lei

-          aluminiu – 4,70 lei

-          fier – 0,90 lei

-          lemn – 0,15 lei

-          sticla – 0,40 lei

-          plastic – 0,40 lei

Preturile licitate câstigatoare se vor calcula la valoarea totala obtinuta la vânzarea deseurilor. Ex. cant. fier x pret de pornire fier + cant. lemn x pret de pornire lemn + cant. inox x pret de pornire inox + cant. ferestre x pret de pornire ferestre + .... = valoare totala, astfel încât rezulta un pret mediu/deseu de 0,91 lei.

Documente de participare:

  1. certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului;  
  2. certificat de înmatriculare, cod fiscal, pentru persoanele juridice române, copie certificata conform cu originalul, sau actul de identitate pentru persoanele fizice;
  3. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor ?i a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) pentru toate punctele de lucru, sedii principale si secundare pentru care exista obligatii fiscale, valabile la momentul prezentarii;
  4. cazierul judiciar al operatorului economic, respectiv cazierul judiciar pentru fiecare dintre persoanele membre ale organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, respectiv persoane care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de Ministerul Justitiei – Oficiul Registrului Comertului/Actul constitutiv al operatorului economic;
  5. dovada ca este firma abilitata si agreata de Ministerul Mediului;
  6. dovada ca dispune de mijloc de transport si personal în vederea ridicarii deseurilor din locatiile vânzatorului; încarcarea, masurarea, cântarirea, transportul sunt în sarcina si responsabilitatea exclusiva a cumparatorului;
  7. împuternicire pentru persoana care va participa la licitatie în numele firmei, însotita de copia dupa cartea de identitate, daca este cazul.

 

Persoanele interesate vor depune documentele de participare la camera 5101, etaj 1, în imobil Cihoschi din str. Stanislav Cihoschi nr. 5, sector 1, Bucuresti, în perioada 24 – 31.05.2018, între orele 9.00 - 13.00, în plic sigilat, cu mentiunea pe plic „a nu se deschide pâna pe data 31.05.2018, ora 13”. Academia de Studii Economice din Bucuresti va analiza documentele depuse si va afisa pe site-ul http://social.ase.ro/anunturi si la camera 5101, în data de 31.05.2018, ora 15.30, lista cu ofertantii acceptati, excluzându-se de la participare cei care nu au prezentat în totalitate, pâna la începerea licitatiei, documentele de participare.

În caz de neadjudecare, licitatia se va relua în data de 11.06.2018, respectiv 18.06.2018, la ora 9, sala Cantina Cihoschi, din str. Stanislav Cihoschi nr. 5, sector 1, Bucuresti.

Câstigatorul licitatiei este obligat sa semneze contractul de vânzare – cumparare si sa achite integral pretul adjudecat în termen de 10 zile calendaristice de la data licitatiei, respectiv 14.06.2018. Ridicarea deseurilor se va face în maxim 30 zile calendaristice (14.07.2018).

 Relatii suplimentare despre deseurile scoase la vânzare se pot obtine la telefon 021/319.19.00 – dl.  Burcea Marian – int. 515

 

 Comisia de licitatie

Ec. Mariana Stancescu – presedinte

Ec. Adrian Burcea – membru

Ec. Constantin Florea – membru

Adm. Floren?a Anghel – membru

Ref. Emil Dofin – membru

Anexa 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCATIILE PENTRU VIZIONAREA DESEURILOR REZULTATE DIN CASARE SI DIN DEMOLARE

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumire imobil

Adresa

Cantitate deseu (kg)

fier

inox

lemn

sticla

aluminiu

plastic

Cantina Moxa

str. Mihail Moxa nr. 11, sector 1, Bucuresti

893,05

343,25

16,06

 

 

102,12

Camin Moxa

str. Mihail Moxa nr. 11, sector 1, Bucuresti

2.467,30

 

1.163,06

 

 

 

Complex Agronomie C1 – C2

bd. Marasti nr. 59, sector 1,  Bucuresti

831,00

 

131,00

 

 

 

C1 Tei

bd. Lacul Tei nr. 116, sector 2,  Bucuresti

403,00

 

92,00

 

 

 

Complex Belvedere A6 – A8

str. Chibzuintei nr. 2, sector 6,  Bucuresti

1.041,00

 

 

 

 

 

Casa de Oaspe?i

str. Bozieni nr. 8, bl. 831, sector 6, Bucuresti

12,00

 

7,00

 

 

 

Cladirea Virgil Madgearu

str. Calea Dorobantilor nr. 15 – 17, sector 1, Bucuresti

19.015,48

 

250,50

310,60

134,18

 

Total

24.662,83

343,25

1.659,62

310,60

134,18

102,12