Cerere oferta pentru valorificare fier si inox

 

ANUNŢ

CERERE DE OFERTĂ

PENTRU VALORIFICARE FIER ŞI INOX

 

 

 

         Academia de Studii Economice din Bucureşti cu sediul în Piaţa Romană nr. 6, sector 1, tel.: 021/319.19.00 int. 514, intenţionează să vândă deşeuri din fier şi inox provenit din dezafectarea echipamentelor scoase din uz.

         Ofertele vor fi depuse la camera 5101, imobil Cihoschi din str. Stanislav Cihoschi nr. 5, sector 1, Bucureşti, în perioada 11.01.2016 – 29.01.2016, orele 900 - 1300.

Oferta va fi însoţită de următoarele documente:

1.     nota de prezentare generală a ofertantului, original

2.     statutul ofertantului, inclusiv acte adiţionale la acesta, copie certificată conform cu originalul

3.     certificat de înmatriculare, cod fiscal, copie certificată conform cu originalul

4.     certificat constatator emis de Registrul Comerţului, dacă este cazul, valabil la data depunerii ofertei

5.     certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către bugetul de stat şi bugetul local, valabile la data depunerii ofertei

6.     dovada că este firmă abilitată şi agreată de Ministerul Mediului

7.     dovada că dispune de mijloace de transport şi personal în vederea ridicării fierului şi inoxului de la locaţiile achizitorului

8.     propunerea tehnică în original, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal sau împuternicitul acesteia, va cuprinde o descriere a activităţii

9.     oferta financiară va fi prezentată în original, semnată şi ştampilată de reprezentatul legal sau împuternicitul acestuia, şi va cuprinde preţul/kg. Preţul ofertat va cuprinde influenţa demontării echipamentelor, ridicarea şi transportul acestora din cadrul locaţiilor Academiei de Studii Economice din Bucureşti