ANUNȚ

Studenții Academiei de Studii Economice din București care au primit loc de cazare în cămin pentru anul universitar 2021-2022 au obligația să se prezinte la administratorul de cămin cu următoarele documente:

  • copie B.I./C.I.
  • chitanța în original care atestă plata regiei de cămin pentru luna octombrie 2021, în valoare de 300 lei sau adeverință din care să rezulte că cel puțin un părinte este membru al personalului didactic (vizată de Inspectoratul Școlar Teritorial).

Studenții străini vor prezenta în momentul cazării:

  • copie pașaport
  • chitanța în original care atestă plata regiei de cămin pentru luna octombrie 2021, în valoare de 300 lei sau adeverință eliberată de către Direcția Relații Internaționale, care atestă statutul de bursier.

Nu vor fi cazați studenții care prezintă debite la plata regiei de cămin.

Scroll to top