Achitarea regiei de cămin prin BRD

Cont ASE la B.R.D.: RO59BRDE445SV36571854450

CUI A.S.E.:                        4433775

NOMENCLATOR – CODURI FACULTĂŢI A.S.E.

Cod Fac.Denumire
01MANAGEMENT
03CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ  DE GESTIUNE
04ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ŞI A MEDIULUI
05ECONOMIE
06FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI
07BUSINESS SI TURISM
08CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ
09RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE
10MARKETING
11ADMINISTRAREA AFACERILOR CU PREDARE ÎN   LIMBI STRĂINE
13ADMINISTRAŢIE ŞI MANAGEMENT PUBLIC

NOMENCLATOR – CODURI REGIE CĂMIN

Cod LunăDenumire
 5001Regie cămin – Ianuarie
 5002Regie cămin – Februarie
 5003Regie cămin – Martie
 5004Regie cămin – Aprilie
 5005Regie cămin – Mai
 5006Regie cămin – Iunie
 5007Regie cămin – Iulie
 5008Regie cămin – August
 5009Regie cămin – Septembrie
 5010Regie cămin – Octombrie
 5011Regie cămin – Noiembrie
 5012Regie cămin – Decembrie
Scroll to top